Bærekraftig fiske

Big Fish Adventure prioriterer bærekraftig fiske for å drive en lønnsom og miljøvennlig virksomhet. Vi tar ansvar for å opprettholde sunne fiskebestander, spesielt innen kveitefiske, og implementerer praksiser som sikrer en bærekraftig fiskeindustri for fremtidige generasjoner.

Bærekraftig fiske er avgjørende for å opprettholde fiskebestandene på lang sikt, samtidig som det sikrer en økonomisk levedyktig fiskeindustri. For en liten fiskebedrift som har gjester med på tur, er det viktig å følge prinsippene for bærekraftig fiske for å bevare fiskebestandene og sikre en god opplevelse for gjestene.

Dette kan inkludere å begrense antall fisk som fanges per tur, bruke riktige redskaper og fangstteknikker for å minimere skade på andre arter og marine miljøer, og å sørge for at fangsten er av riktig størrelse og art. Det kan også innebære å oppfordre gjestene til å ta med seg avfallet sitt og respektere det marine miljøet de utforsker.

Vi oppfordrer våre gjester til å slippe ut kveiter over 130 cm tilbake i havet. Grunnen til dette er at de største kveitene mest sannsynlig er hunnfisk, som kan bidra til å opprettholde bestanden. Videre ber vi gjestene våre om å ta med seg bare én kveite per person per opphold.

Registrerte turistfiskebedrifter (som oss) er forpliktet til å rapportere fangstene til fiskerimyndighetene. Hver fisketur og alle fangster av torsk, kveite, uer, steinbit og sei, enten de er landet eller satt tilbake, skal rapporteres. I samarbeid med utviklerne av GoFish bruker vi dette systemet ikke bare som et verktøy for fangstregistrering, men også for sikkerhetssporing av båtene og gjennomføring av sikkerhetsrutiner.

Ved å ta ansvar for å drive en bærekraftig fiskebedrift, kan denne bedriften bidra til å sikre en sunn og livskraftig fiskeindustri for kommende generasjoner, samtidig som den gir gjestene en unik og minneverdig opplevelse.

Fisk