Fiskeregler

Velkommen til din fiskeferie hos Big Fish Adventure!

Kystfiskebestandene i Norge er under press, og vi må øke innsatsen vår for å sikre at kommende generasjoner også kan glede seg over fiske som en sport eller rekreasjon i Norge.

Fisken i havet er fri for alle, men vi har som mål å verne om fiskebestandene for fremtiden. Derfor er du hjertelig velkommen til å fiske i norske farvann, forutsatt at du følger enkle regler.

  1. Du kan kun bruke håndholdt redskap ved fiske i sjøen. Du har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner og lignende.
  2. Utenlandske turister kan ta med seg opptil 18 kilo fisk eller fiskeprodukter, herunder fiskefilet, ut av landet inntil to ganger i løpet av kalenderåret. Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til utførselskvoten. Du skal kunne dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 18-kilosregelen.
  3. Før leietaker og/eller andre deltakere i gruppen drar ut med båt, må de ta sikkerhetssjekk i GoFish-appen. Etter hver fisketur er alle pliktig til å registrere fangsten i samme appen. Fangsten skal være registret med antall fisk per art, per båt og per fisketur fordelt på fangstdato og skal også inkludere fisk som er fanget, men ikke tatt med til land. Også fisketurer uten fangst skal rapporteres (nullfangst). Gjør du ikke det, har vi ikke anledning til å lage dokumentasjon på fangsten til tollmyndighetene.
  4. Du må være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når du fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordningene.
  5. Du har ikke adgang til å selge fangsten sin etter norsk lov.
  6. Det er strengt forbudt å lagre fiskeavfall i sløyerom, bu, på kai og i nærområder. Avfallet skal kastes på sjøen utenfor ytterste molo slik anvist. Det skal absolutt ikke kastes i havna.
  7. Mens du er vår gjest, forplikter du deg å overholde og respektere Norges lover og vi vil spesielt minne om regler knyttet til småbåter og fiske. Du bør følge minstemålbestemmelsene, bl.a.:
  • Torsk – 44 cm
  • Kveite – 84 cm. Kveite over 130 cm skal slippes fri. Totalfredning: f.o.m. 20. desember t.o.m. 31. mars. Tillatt å ta på land 1 kveite per fisker per opphold.
  • Uer – 32 cm. Det er lov å fiske uer fra 1.juni til og med 31.august.

Les mer om reglene: www.fiskeridir.no

Les mer om minstemål: lovdata.no

GoFish login: mygofish.no

Fisk